WORKSHOPS & TRAININGEN

Gebarenrijk biedt diverse (digitale) trainingen en workshops. Kies uit de bestaande trainingen en workshops of neem contact op voor een training of workshop op maat.
06-11883000
Irina Hoffer

VERHALENPROJECT: IMPROVISEER EENS EEN KEER!

Waarom is het vertellen van verhalen zo belangrijk?

Vroeger was het vertellen van verhalen de manier om kennis te delen en inzichten te vergaren. Hele volksstammen zaten rond het kampvuur en luisterden naar verhalen van andere stammen.

Iedereen mocht vertellen, iedereen deed mee.

Met dit uitgangspunt verzorg ik een volledig verhalenproject, waarbij ik bij alle groepen in de school langsga en in elke groep een verhaal improviseer. Met hulp van de kinderen. 

Het verhaal wordt uitgeschreven en de leraar kan daar verwerkingsopdrachten op laten aansluiten.   

HELPENDE VERHALEN MAKEN

Helpende verhalen zijn helend. Het zijn verhalen op maat, die gemaakt zijn voor een kind of groep kinderen met een probleem. Dat is vaak iets waar ze nog niet zelfstandig een oplossing voor kunnen vinden.

In een helend verhaal vertel je over een vergelijkbare situatie en bied je mogelijke oplossingen aan. Kinderen kunnen daar datgene uit pikken dat hen kan helpen hun eigen probleem op te lossen.

In deze workshop buig je je over een probleem van je eigen kind, of een kind/kinderen bij je in de groep. Met de andere deelnemers bedenk je diverse oplossingen die bij deze situatie zouden passen.

Daarna bedenk je, via een aantal stappen, voor dit kind een helend verhaal. Een verhaal dat je eerst oefent in de groep en daarna kan vertellen aan je kind(eren).

 

VISUEEL VERTELLEN

Verhalen visueler maken, dat doe je op verschillende manieren.
Je gebruikt je lichaamshouding om personages neer te zetten, hierbij maak je ook gebruik van je stem, waarmee je de personages verschillend laat klinken. De mimiek van je gezicht is belangrijk om gevoelens over te dragen en natuurlijk: doeltreffende gebaren gebruiken om de verhaal visueel te ondersteunen.

In deze actieve doe-workshop leer je een verhaal visueler te maken. Elke deelnemer ontvangt een kort verhaal thuis om alvast over na te denken. Tijdens de workshop behandelen we de verhalen om de beurt, waarbij je tips krijgt aangereikt om het verhaal nog visueler neer te zetten. De uitdaging van deze workshop is: herhalen en overdrijven.

VISUELE COMMUNICATIE

Nieuwkomers in ons land krijgen een inburgeringscursus. Maar voor zij goed en wel Nederlands spreken, moeten zij toch communiceren met de mensen in hun omgeving, in hun buurt en de vrijwilligers bij Vluchtelingenhulp.

Speciaal voor Vluchtelingenwerk en de vrijwilligers van Vluchtelingenwerk hebben wij een workshop ontwikkeld. In deze workshop leren de deelnemers een aantal basisgebaren die handig zijn bij een eerste communicatie met iemand waarvan je de taal niet kent.

Daarna volgt een oefening waarin de deelnemers zich bewust worden hoe ze met inzet van lichaamshouding, mimiek, stem en gebaren hun communicatie visueler kunnen maken en zo sneller en gemakkelijker een gesprek kunnen hebben, of een boodschap overbrengen.

Deze workshop is zeker ook geschikt voor leraren en scholen waar kinderen van de nieuwkomers Nederlands leren.

 

NIEUWSTE VIDEO’S

Share This