WORKSHOPS & TRAININGEN

Bij Gebarenrijk is het mogelijk diverse trainingen en workshops te volgen. Hiervoor kunt u kiezen uit een bestaand aantal trainingen en workshops. Om te kijken welke dit zijn, scrollt u naar beneden.

WORKSHOP OF TRAINING OP MAAT

Een specialisme van Gebarenrijk is het bedenken van workshops en trainingen op maat.

Onze creatieve professionals overleggen graag met u wat voor workshop of training u wilt geven en voor welke doelgroep. Zij maken hierna voor u een voorstel en na uw akkoord, voeren zij de training of workshop uit op de door u gewenste datum en plaats.

Nieuwsgierig wat wij voor u kunnen betekenen? Mail naar Irina Hoffer, contact@gebarenrijk.nl met uw gegevens en wij nemen snel contact met u op. Of bel 06-11883000.

Workshop
Een workshop (Engels voor “
werkplaats“) is een leeractiviteit waarin actieve deelname een belangrijke rol speelt. De workshop kan zich over een of meer dagen uitstrekken.

Het is een vorm van leren waarbij theorie- en praktijk gelijktijdig plaatsvinden. Terwijl een workshopleider een onderwerp uitlegt, laat hij dadelijk zien hoe dit in de praktijk uitgevoerd moet worden. Daarna wordt van de deelnemers verwacht dat zij het vertelde actief toepassen.

Anders dan bij een lezing, waarbij de aanwezigen meest luisteren, wordt in een workshop vaak de mogelijkheid tot intensieve discussie en het oefenen en verbeteren van vaardigheden gegeven, waarbij de workshopleider aanwezig is om bij te sturen en aanvullende informatie te geven.
Wikipedia, Workshop, geraadpleegd 6 januari 2018, van https://nl.wikipedia.org/wiki/Workshop*

*(red. Het woord onderwijs is in deze tekst vervangen door leer of leren, en docent door workshopleider)

IMPROVISEREND VERTELLEN

Verhalen vertellen uit het vuistje. Samen met kinderen in je groep. Hoe doe je dat?
Er zijn mensen waarbij dat vanzelfsprekend gaat, maar er zijn er meer die er moeite mee hebben.
Hoe begin je eigenlijk? Hoe stuur ik het verhaal? Wat is mijn manier van vertellen? Hoeveel laat ik de kinderen zelf bijdragen en hoe zorg je ervoor dat iedereen bijdraagt?

In deze actieve doe-workshop leer je om zomaar te beginnen met een verhaal, je ziet wel waar je uitkomt. Je ontdekt al doende wat je sterke punten zijn en wat je al makkelijk afgaat. Maar ook ondervind je waar je jezelf in kan verbeteren. De uitdaging die als rode draad door de workshop loopt is: ja-zeggen.

HELPENDE VERHALEN MAKEN

Helpende verhalen zijn helend. Het zijn verhalen op maat, die gemaakt zijn voor een kind of groep kinderen met een probleem. Dat is vaak iets waar ze nog niet zelfstandig een oplossing voor kunnen vinden.

In een helend verhaal vertel je over een vergelijkbare situatie en bied je mogelijke oplossingen aan. Kinderen kunnen daar datgene uit pikken dat hen kan helpen hun eigen probleem op te lossen.

In deze workshop buig je je over een probleem van je eigen kind, of een kind/kinderen bij je in de groep. Met de andere deelnemers bedenk je diverse oplossingen die bij deze situatie zouden passen.

Daarna bedenk je, via een aantal stappen, voor dit kind een helend verhaal. Een verhaal dat je eerst oefent in de groep en daarna kan vertellen aan je kind(eren).

 

VISUEEL VERTELLEN

Verhalen visueler maken, dat doe je op verschillende manieren.
Je gebruikt je lichaamshouding om personages neer te zetten, hierbij maak je ook gebruik van je stem, waarmee je de personages verschillend laat klinken. De mimiek van je gezicht is belangrijk om gevoelens over te dragen en natuurlijk: doeltreffende gebaren gebruiken om de verhaal visueel te ondersteunen.

In deze actieve doe-workshop leer je een verhaal visueler te maken. Elke deelnemer ontvangt een kort verhaal thuis om alvast over na te denken. Tijdens de workshop behandelen we de verhalen om de beurt, waarbij je tips krijgt aangereikt om het verhaal nog visueler neer te zetten. De uitdaging van deze workshop is: herhalen en overdrijven.

VISUELE COMMUNICATIE

Nieuwkomers in ons land krijgen een inburgeringscursus. Maar voor zij goed en wel Nederlands spreken, moeten zij toch communiceren met de mensen in hun omgeving, in hun buurt en de vrijwilligers bij Vluchtelingenhulp.

Speciaal voor Vluchtelingenwerk en de vrijwilligers van Vluchtelingenwerk hebben wij een workshop ontwikkeld. In deze workshop leren de deelnemers een aantal basisgebaren die handig zijn bij een eerste communicatie met iemand waarvan je de taal niet kent.

Daarna volgt een oefening waarin de deelnemers zich bewust worden hoe ze met inzet van lichaamshouding, mimiek, stem en gebaren hun communicatie visueler kunnen maken en zo sneller en gemakkelijker een gesprek kunnen hebben, of een boodschap overbrengen.

Deze workshop is zeker ook geschikt voor leraren en scholen waar kinderen van de nieuwkomers Nederlands leren.

 

NIEUWSTE VIDEO’S

Share This