Training Storytelling in het onderwijs

  • Facebook
  • LinkedIn

-> Wil je vaker als leraar verhalen in je klas gebruiken, maar weet je niet hoe en wanneer?

-> Wil je je repertoire aan verhalen uitbreiden om in de klas te vertellen?

-> Of misschien heb je wel een persoonlijk verhaal wat je wilt gebruiken in je lessen?

Dan is deze in-company training iets voor jou en je collega’s. In vijf dagdelen gaan we praktisch en interactief aan de slag. Je brengt je eigen verhalen in en samen werken we aan de vragen die jullie hebben. Ontdek de kracht van verhalen in de klas!

Beschrijving training

Leerdoelen van deze training:

-> De cursist weet wat de basisstructuur en het verloop en van een verhaal zijn

-> De cursist weet hoe zij/hij een gebeurtenis uit eigen leven kan herkennen en inzetten als verhaal voor storytelling

-> De cursist weet hoe zij/hij een koppeling maakt van het verhaal met een leerdoel

-> De cursist gebruikt de kennis van de basisstructuur en verloop van een verhaal om haar/zijn eigen verhaal mee op te bouwen en te vertellen

-> De cursist weet hoe zij/hij lichaamshouding, mimiek, stem en doeltreffende gebaren in kan zetten bij het vertellen van een verhaal

-> De cursist weet gebruik te maken van extra middelen om de aandacht aan te wakkeren en spanning in het verhaal te brengen

Programma

Dagdeel 1
Basisstructuur en verloop van een verhaal
Herkennen gebeurtenis voor verhaal uit eigen leven

Dagdeel 2
Koppeling verhaal met leerdoel
Opbouw en structuur eigen verhaal, eerste vertelronde

Dagdeel 3
Gebruik van lichaamshouding, mimiek, stem en doeltreffende gebaren

Dagdeel 4
Opbouw van spanning in een verhaal, de climax
Gebruik van extra middelen ter ondersteuning van het verhaal

Dagdeel 5
Eindpresentatie eigen verhaal voor overige cursisten (en publiek?) 

LET OP!! Bij dit programma krijg je als cursist huiswerk. 

Deze training wordt in-company gegeven, ook is het in overleg met het Heldenbureau mogelijk om te kiezen voor een locatie in bijvoorbeeld Apeldoorn, Amsterdam of Hoorn.

Maximaal aantal deelnemers: 10 

 

Voor meer informatie of een vrijblijvend gesprek over het project, mail naar bas@heldenbureau.nl Bellen kan ook: 06 – 471 773 11.

  • Facebook
  • LinkedIn

De trainer: Irina Hoffer

Irina Hoffer is drs. Algemene Letteren en Leraar Nederlandse Gebarentaal.

Zij werkt met geschreven verhalen, in haar werk als freelance journalist en als eindredacteur van manuscripten.

Zij werkt met gesproken verhalen als improviserend verteller in het onderwijs en verteller van sprookjes en verhalen in bibliotheken en scholen.

Vanwege de opleiding tot Leraar Gebarentaal heeft zij zich ontwikkeld tot visueel verteller. Zij zet lichaam, stem, mimiek en gebaren in bij het vertellen van een verhaal.

Irina traint mensen om zelf visueel verhalen te vertellen, niet alleen in de klas, maar ook tijdens een (belangrijke) presentatie.

Zij is voorstander van een heldere en overzichtelijke structuur met een duidelijke boodschap. Zodat het verhaal voor iedereen begrijpelijk is 

Share This

Share This

Share this post with your friends!

Share This

Share this post with your friends!