Training: Maak je verhaal driedimensionaal

  • Facebook
  • LinkedIn

-> Ben jij ook zo onder de indruk van de speeches en verhalen van Barack Obama?

-> Komt dat door wat hij zegt of door hoe hij het vertelt? Waarschijnlijk is het dit laatste, toch?

-> Wil jij jouw verhaal ook inkleuren? En wil je leren op welke manieren je non-verbaal je verhaal kan versterken en je met je stem kan spelen?

Kom dan naar deze training in Hoorn, 12 en 26 september en 3 november! Ook in-company mogelijk.

Kosten: 149,50 euro p.p., ex BTW en reiskosten – in-company 1.335 euro, ex. BTW en reiskosten

Beschrijving training

Een verhaal vertellen kan op vele manieren: door het voor te lezen uit een boek, een wel of niet waargebeurd verhaal (na) te vertellen of een verhaal te improviseren.

Vaak focussen we ons op de woorden, de taal die we aanbieden. Maar net zo belangrijk, of zelfs belangrijker, is de manier waarop je het verhaal vertelt.
Hoe gebruik je je stem? Hoe zet je je lichaam en je mimiek in tijdens het vertellen? Welke gebaren gebruik je? Kortom: Hoe maak je je verhaal visueel?

Daar hebben wij tips voor, die we met je delen in onze korte training van drie dagdelen.

Leerdoelen:
-> De cursist weet wat de basisstructuur en het verloop van een verhaal zijn

-> De cursist weet hoe zij/hij gebruik maakt van haar/zijn lichaamshouding om een verhaal te presenteren

-> De cursist weet hoe zij/hij stem en intonatie in kan zetten om variatie in het verhaal en tussen personages aan te brengen

-> De cursist is zich bewust van het gebruik van mimiek, ter ondersteuning van gebeurtenissen en emoties in het verhaal

-> De cursist weet hoe zij/hij tijdens het vertellen van een verhaal doeltreffende gebaren in kan zetten om een boodschap meer kracht mee te geven

-> De cursist weet hoe hij/zij een verhaal kan vertellen met inzet van de vier componenten lichaamshouding, mimiek, stem en doeltreffende gebaren tegelijk

Programma

Dagdeel 1
Basisstructuur en verloop van een verhaal
Vertellen van een verhaal met aandacht voor persoonlijk gebruik van lichaamshouding, creëren van bewustzijn van eigen authenticiteit

Dagdeel 2
Aandacht voor spreekstem, vertelstem, intonatie en diverse manieren van stemgebruik, ter opluistering van het verhaal
Aandacht voor mimiek, op micro- en macroniveau, ter ondersteuning van gebeurtenissen en emoties in het verhaal
Het combineren van stem en mimiek bij personages

Dagdeel 3
Aandacht voor gesticulaties, gebaren en doeltreffende inzet van de gebaren bij het verhaal
Combineren lichaamshouding, mimiek, stem en doeltreffende gebaren bij het presenteren van een kort verhaal

LET OP!! Bij dit programma krijgen de cursisten huiswerk na het eerste en tweede dagdeel. Zij lezen verhalen en kijken filmpjes op YouTube van verhalenvertellers.

De training kan in-company gegeven worden, op een dag en tijdstip naar uw keuze.

Open trainingsdata dit jaar zijn:
Hoorn – 12 en 26 september en 3 november, kosten: 149,50 p.p., ex. BTW en reiskosten. 

Kosten voor de in-company training: 1.335 euro, ex. BTW en reiskosten. Maximaal 10 deelnemers.

Voor meer informatie of een vrijblijvend gesprek over de training, mail naar bas@heldenbureau.nl. Bellen kan ook: 06 – 471 773 11.

  • Facebook
  • LinkedIn

Trainer: Irina Hoffer

Irina Hoffer is drs. Algemene Letteren, en Leraar Nederlandse Gebarentaal.

Zij werkt met geschreven verhalen, in haar werk als freelance journalist en eindredacteur van manuscripten.

Zij werkt met gesproken verhalen als improviserend verteller in het onderwijs en verteller van sprookjes en verhalen in bibliotheken en scholen.

Vanwege de opleiding tot Leraar Gebarentaal heeft zij zich ontwikkeld tot visueel verteller. Zij zet lichaam, stem, mimiek en gebaren in bij het vertellen van een verhaal.

Irina traint mensen om zelf visueel verhalen te vertellen, niet alleen in de klas, maar ook tijdens een (belangrijke) presentatie.

Zij is voorstander van een heldere en overzichtelijke structuur met een duidelijke boodschap. Zodat het verhaal voor iedereen begrijpelijk is .

Share This

Share This

Share this post with your friends!

Share This

Share this post with your friends!